XÓM VẮNG

Nguyễn Tam

Thấp thoáng hàng cau xa
Nhà tranh làn khói tỏa
Đường đi về xóm nhỏ
Hồn đơn vào tha ma.

Trời xa đôi cánh diều
Tìm bay về tổ ấm
Thuyền mây phai sắc thắm
Hoàng hôn về cô liêu .

Hôm nao bên hàng cây
Người em tà áo tím
Nhìn ta ngàn âu yếm
Gió lùa tóc vờn bay.

Ngõ cũ giờ rêu phong
Tìm đâu lời ước thệ
Liễu gầy rưng suối lệ
Đò ai vừa sang sông .

Quán xưa ngả gục đầu
Cầu tre chùn nhịp bước
Dừng chân nhìn mây nước
Lòng nhung nhớ về đâu?