sinh nhựt

Ta lặng lẽ với hồn hoa tuổi nhỏ
Ngó lại đời sao buốt giá con tim
Bởi yêu em, bởi muôn trùng cách trở
Tan lìa chưa, lệ ngọt với môi mềm !

tômặcgiang