sắc sắc lại zéro zéro

chuvươngmiện

[năm 1822] đời lên voi xuống chó là chuyện vặt khi giầu nằm trên phản khi nghèo nằm dưới đất nằm giường nằm vơng ngồi thức đêm? người họchành chữ nghĩa đọc [dưới mái tây hiên] người b́nh dân hát ḥ vănchương truyềøn khẩu có những thầy khóa thi hoài chả đậu thành tú mềm tú kép tú đơn có thầy làm nghề dậy trẻ thầy thuốc thầy bói thầy đờn có thầy hát chầu văn để lên hầu bóng ta cũng nhà nghèo tổtiên cày ruộng tích đức để đời bắt ốc ṃ cua cuối triều Lê giặc nổi 4 mùa giặc trong có kiêubinh tamphủ giặc ngoài th́ bủa xua cả đàn cả lũ lớp theo quận he Nguyễn Hữu cầu rồi TâySơn ra bắc loạn ngập đầu? hết Đinh Tích Nhưỡng lại phe Nguyễn Hữu CHỉnh cơng rắn cắn gà nhà đón TônSĩnghị SầmnghiDống rồi triphủ Điền Châu là Hứa thếHanh đi vạ ra như chốn không người chốn thănglong dân đen lê dân vôcùng giankhổ góp bao nhiêu gió thành cơn băo tố nào Long Nhượng tướng quân nào VũvănNhậm Ngô thời Nhậm Ngô Văn Sở nào chiến đoàn voi chiến đoàn ngựa uy hùng có mấy ngày xuân dẹp hết lũ giặcThanh g̣ đống đa xương thù phơi thành băi? chưa yên được mấy năm Gialong đánh lại lại máu xương Nam Bắc đổ ra? năm 1802 thống nhất sơn hà? ta kéo thân tù gần 18 năm chẵn xưa ngủ chung với giainhân giờ ngủ chung với rệp rận ngẫm cho cùng cũng chả có chi vui? tù từ vua cha [ vua con đăng cơ thả ra ngoài] lại tựdo thêm vài năm nữa? ta hỏi thăm cổnguyệtđuờng không ai biết cả? chỉ mơ hồ rằng nương tử đi tu ta từ đế đô xuống hảidương đi qua namsách mua gói xôi mấy bánh đậu xanh , bánh khảo kẹp nách vừa đi vừa ăn đến sông phú lương hỏi thăm đường đến được chân núi bạch vân sơn bây giờ gọi nôm na là yêntử dẫy núi ṿng cung của huyện thành Uông Bí leo qua trọn núi là tỉnh bắcgiang nương tử tu thành sư bà ở chùa Giải Oan suốt ngày ngoài 2 bữa ăn ngồi diệnbích vôcảm vôniệm vô giác [không tiếp khách] có ǵ đâu? đời tứ đại giai không? Cóc ngồi uống trà mạn ngoài cổng tam quan nh́n vào Phật đường rưng rưng nước mắt 1 người Phật gia 1 người trần tục có cũng như không ? có để làm ǵ? chiếc ao nâu sồng quẳng gánh lo đi theo chiếc lá cuối mùa rơi về gốc? ta đâu có nghĩ ta là tổng Cóc? tóc bạc phơ ngồi ở trưốc ngôi chùa nghe hồi chuông thu không vừa tỉnh vừa mơ rất lỡ cỡ giữa bến đ̣ bến giác? rất phânvân vàng giả và vàng thật rất nát ḷng v́ cuộc sống phù du nương tử ơi nàng cứ vậy mà tu? không thơ văn xướng họa có khi thành chánh quả ta lục dục thất t́nh trong ḷng nhiều quá lại tham sân si nặng bụng quá nhiều? bao tộit́nh cũng chỉ tại v́ yêu? nếu bỏ được dễ đi t́m cơi phúc bao nhiêu nạn trút lên đầu tổng Cóc trả kiềp này không hết trả kiếp sau? Hồ Xuân Hương ? gặp nhau nữa ? ở kiếp nào?