Quang Tuấn

NGÕ TÌNH

Chàng yêu bằng đôi mắt xanh
Nàng yêu bằng tiếng dỗ dành êm tai
Lớn lên với những nụ cười
Tình rơi rụng với đầy vơi lệ sầu


THE WAYS OF LOVE

He loves by the blue eyes;
She loves by the soft ears.
Growing up with the bright smiles,
Love falls down with the sad tears!