my bay ngn năm

chuvươngmiện

- ni voi vẫn cn đ cha Giải Oan nơi đu? my bay cng xuống thấp? dẫy đng triều xiu xiu ngi mộ khng cn nữa? chung quanh 1 rừng lau - đại hokiệt cũng chết đại thinti theo sau? nhn tượng Trần Hưng Đạo Trần Thủ Độ nơi no? - NguyễnDu ngơi trong đất TốnPhong sống ra sao? nắm xương Trần Phc Hiển gửi dưới cội hoa đo? cn mỗi ta sống st bồng bềnh bo trn ao? - vũng đời tr vn cẩu hết hợp rồi lại tan nghnh ngang uy quyền đ chết chả nấm mồ chn? cng hầu ph danh cả cng nghĩ cng thm buồn? chả ra ci g cả? thua cả mồ đạmtin thanh minh c người khc? cn thời theo lng qun - chuyện ngn năm my bay? đ l chuyện thường ngy ton l rau với cho con tru b chiếc cy? - lm người thời phải chết khng trước thời cũng sau? b Cha thơ nm hỡi by giờ nng nơi nao? nguyệt đường chm đy nước hồ ty sng dạtdo