Quang Tuấn

ĐẸP CỦA THƠ

Trăng là thơ của trời
Hoa là thơ của đất
Xuân là thơ của đời
Em là thơ của tôi


BEAUTY OF POETRY

The moon: poetry of the sky,
Flowers: poetry of the earth,
Spring: poetry of all life,
And you: poetry of mine!