Huy Tưởng


VĨ CẦM KHỎA THN XANH


Huy Tưởng (Tặng TTBG)

Chiều xanh rất vĩ cầm
L reo non ngan ngt
Khc sầu ca chim bay tro bng
Đm vừa đầy một ngụm như hương

Chiều xanh qu vĩ cầm, chiều xanh qu
L reo non, l đan đn biếc
Em nồng nn trc tuyệt hong hoa
Ai x ma sương thn trn khỏa
Đn chng, tơ rung
Hun ht ng dương t

Chiều đ qu vĩ cầm
Trăng ku xanh trong đ
Chung sững
Vt cao hồn biệt biệt. Thu mờ lắng
Ai tạc vo khuya khỏa thn xanh
Gi tạc vo khuya khỏa thn xanh. Trầm thiết ảnh
i! Chiều đ ướt sũng vĩ cầm xanh!...

(Việt Nam, Thu 1993)