Kamy
Cali's Đỗ Phủ

(Tặng Craig Jurgenson)

Tương Giang hoài cổ giòng thơ Đỗ
Trôi nỗi sông dài vọng Giang Lăng
Hai mươi năm
Hẹn ai về Châu Nhạc để tìm nhau
Tình dài
Muôn khổ vẫn tìm nhau
Đời thống hận
Vẫn tìm nhau .
(Ai tìm tôi ? Tôi tìm ai ?..
         ...hay tôi tìm tôi...)
Tìm đời đánh mất
Hương đã phai. Cành hoa em nát rụng vườn khuya .

(24/3/1998)