Ttbg
THỜI GIAN
Năm tháng không tồn niềm vui
Cuộc đời trôi nổi tả tơi
Hạnh phúc nào không cay đắng
Hồng nhan nào chẳng vướng sầu đau

Đôi mắt vương hàng lệ cay
Trái tim không c̣n mê say
Gịng đời biết đâu là bến
Tài hoa giữa chợ chẳng ai hay!