Huy Tưởng
THƠ TẶNG U CƠ


By giờ con lớn con xinh
Hai chn con bước rung rinh địa cầu
Hai chn con c php mầu
Nhưng con đu biết bể du l g!