Tôi không phải là nhà thơ
Của tiếng nói Tây Phương
Tôi là người làm nghệ thuật
Của tiếng nói nghèo hèn
Tôi là nhà thơ Việt Nam
Hay nói khác đi, nước nhược tiểu
Xác định cho tôi theo bạn Tây Phương
Nhà thơ Châu Á nghèo khổ
Như lũ chó đói vô thừa nhận
Tôi vẫn không là nhà thơ Phương Tây
Mà vẫn nhận phận là Châu Á
Làm thơ xếp đống thành non
Chưa bao giờ được in thành con đẻ
Và làm sao có tiền in bản thảo
Cũng như mức sống gian nan
Gạo không, tự do chưa trọn
Làm sao anh bắt tôi tuyên bố
Mang danh là thi sĩ Tây Phương
Giàu có, tự do không thiếu
Nhưng tôi vẫn là thi sĩ Đông Phương
Tranh đấu cho tự do xứ sở
Mặc xác cuộc đời thiếu thốn tự do, cơm, gạo.

(Trích “Nếu Anh Có Em Là Vợ”)
Thế Phong
NHÀ THƠ NHƯỢC TIỂU