Thế Phong
NGƯỜI-VẬT

Nếu anh là một nhà văn thiên tài
Hay có khả năng
Lại có thêm vẻ đẹp của người con trai đến tuổi
Tất cả những nàng con gái đẹp đều ghét anh
Khi báo tin đám cưới anh chính thức
Cũng như những người thanh niên tốt bụng
Đều lăng mạ anh
Khi báo tin tác phẩm lớn của anh ra đời
Lúc ấy tôi sẽ nói với anh
Tất cả bọn người-vật đều châm chọc

Nếu anh là một nhà tiểu-thuyết-ba-xu
Lại thêm vẻ xấu xí của người con trai đến tuổi
Tất cả những người con gái đẹp đều chúc tụng
Khi báo tin đám cưới anh chính thức
Cũng như những người thanh niên tốt bụng
Hoan nghênh anh
Khi báo tin tác phẩm hạ đẳng của anh ra đời
Lúc ấy tôi sẽ nói với anh
Lời phê bình kia là của bọn ngườì-vật…

(Trích “Nếu Anh Có Em Là Vợ”)