Kim Quyên

Mưa đầu mùa

Bất chợt cơn mưa đầu mùa
Giữa chiều tháng Tư oi bức
Phố phường như thiêu như đốt
Sàigòn ào ào đổ mưa
Mưa dày rồi lại mưa thưa
Sợi mưa nghiêng nghiêng trong nắng
Bất chợt… trời quang mây tạnh
Chưa kịp mát người, giận chưa?
Từ khi nói lời hò hẹn
Lòng em sáng nắng, chiều mưa
Đang vui bỗng rưng nước mắt
Lúc buồn lại cười vu vơ
Đôi ta như mưa bóng mây
Gặp nhau mát lòng đôi chút
Trách chi tình trong nghĩa đục
Chỉ là mây gió phút giây….

(Mùa mưa 2006)