TƠ VƯƠNG

NGUYỄN TAM

Gió nhẹ gieo mùa thương nhớ
Mây buồn giăng mắc lê thê
Tơ vương đôi lòng bở ngở
Gặp em trong một chuyến về .

Tuổi em xanh xanh màu mạ
Mắt em biêng biếc hồ thu
Môi em hoa lòng chớm nở
Đời em chưa vẩn bụi mù

Em che má đào e ấp
Nghiêng nghiêng chiếc nón vàng mơ
Vấn vương ân tình dâng ngập
Bước đi còn hẹn mong chờ

Nghe lịm hồn trong biển loạn
Nghe ru hồn giữa trời mơ
Nghe say hồn theo ước hẹn
Nghe run tóc liễu ven bờ .

Từ độ vương tình lữ thứ
Gương trăng đã mấy lần soi
Đêm đêm dâng tràn mộng sự
Mà nay tơ tóc đâu rồi !