Sao Khuya
HA THN


Ta bỏ non cao tm về phố chợ
Vc theo mnh tiếng khc bơ vơ
Mồ ma kỷ niệm chưa xanh cỏ
Ta gục đầu đốt hết cc vần thơ
Ta bỏ phố phường về nơi biển vắng
Trốn thế nhn mặt trắng như vi
Bầy d trng giỡn đa trong nắng
Ta bỗng nhập hồn theo con sng xa khơi