Đặng Ngọc Long

Độc Thoại

Chợt hiểu, vì sao ta xuống núi
Trăng ba lô, rượu mỏng, túi thơ cùn
Trần thế dăm ba điều muốn nói
Cuộc tàn. Treo giấc mộng. Vỡ đôi.
Chợt thấy tiền thân cười bối rối
Đời sau, kiếp trước chẳng vuông tròn.
Mai mốt im nằm nghe cỏ hát
Thiên thu đồng vọng nắm xương tàn.

(Sàigòn, hè 2006)