Buổi sáng
Ttbg


Buổi sáng ra vườn nghe chim hót
Trên cành cao những tiếng hoan ca
Buổi sáng một ḿnh ngồi thổn thức
Trước nấm mộ t́nh vừa đắp hôm qua