Khot Nhin
CƠN MƠ ĐỜI LỠ HẸN


(Tặng chị TTBG)

sao khng m lấy em
m cuộc đời rạng vỡ
con tim đin
mỏi
tnh nghing ngả tận chốn v cng
vẫn lạc nhau
kho mi say
đi tay gầy bối rối
nụ hn xưa ngất tạnh lối thin thu
i mnh mng
buồn
những nhn tnh bạc hạnh
lỡ hẹn nhau rồi
cơn mơ đời tiền kiếp
trăm năm lỗi tấu
cung trầm
ty
rơi lạnh hư v
một phm sầu
thương tội đời nhau
dứt tội lng
tc đ phai mau
chiều chưa nhạt
v thường vọng mi tiếng yu
ai

(Mar. 4/1996)