Kamy

BIỂU TƯỢNG


Vng trn,
    những vng trn chuyển động loang dần
        dưới ngi bt ti
                bay vo hồn ti .
Quanh đời nhau, thắt nghẹn những tnh su .
n tnh su m la con chim chiều gẫy cnh .
Ti muốn
    đời chm mau
        dưới chấm mực mu đen
Vng trn tỏa ra ,
Vng trn thu lại _ Khng đin .
(Tnh ti nắng mới tỏa hương
                Hm no ngơ ngc rụng ngời về đu?)
Vng trn,
    vẫn cn những vng oan nghiệt
                nợ nần nhau .