26 Người Đàn Ông và 1 Cô Gái  

Chiến Tranh  

Cuộc Quyết Đấu Của Zodomirsk 

La Grande Brétèche  

Monsieur U  

Trong Căn Hầm 

Giy Pht Cuối Cng Của Chiếc Tu Smillante 

Người Khch Lạ Lng 

Câu Chuyện Kể Của Bác Sĩ Ledru
Dưới Thời Khủng Bố
 

Lối ra  ...