Sao Khuya
TNH YU


Em bảo ght ma thu
Những chiếc l vng bỏ xa cnh mẹ
Em bảo ght ma đng
Trơ trốc thn gầy ngọn gi lạnh căm
Em bảo ght ma xun
Ma của xum vầy khi tri tim em hoi đơn gi
Em bảo ght ma hạ
Nắng chan ha vẫn khng đủ sưởi ấm hồn em
Em ơi,
C ma no đem cho em nỗi thch
Trong cuộc nhn sinh hư ảo mọi điều?
Chỉ Tnh Yu, nếu em nhận biết
Em khng ght nữa bốn ma Xun Hạ Thu Đn