Ttbg

MƠ QUA

Nửa đêm  
choàng giấc nằm nghe gió
Rên rỉ liên hồi điệu khóc đưa ma
Ngỡ bước ai về qua ngõ tối
Đốm lửa đầu môi  
lạc lối đò