Kamy

M ẢNH


c nhiều lc ti muốn từ chối cuộc đời
ngay trong pht giy lửa đỏ i n
những cuộc chơi quay cuồng hụt hẫng
nối tiếp loi người, vi đứa trẻ thơ...
(... cũng chẳng ch g!)
lẫn khuất đu đ hướng từ bỏ cuộc đời
bằng nỗi miệt mi đam m đn sch
bằng vỗ tay ngợi khen
(nhưng lạ lùng đời cứ dài lê thê nối sợi !)
cht cng thnh danh toại khi my
(tuổi trẻ hao mn chạy theo ảo vọng)
từng c lần ti thử từ gi cuộc đời
trn bn tay vi vin thuốc chết
ở bn chn đin rồ vận tốc
bn trong đầu nỗi trống rỗng hn m
(nhưng lạ lng, đời cứ l th nối sợi!)
vẫn thi thc định ruồng bỏ cuộc đời
dẫu chẳng lm g, chỉ ngồi bất động bnh an
ngắm ngy ln v mong chờ ngy xuống
(ở một tuổi gi sắp tới)

(Paris, ma thu 1992)