Bà Mẹ Việt Nam        >>>   

 

Ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng Năm đuợc chọn làm ngày lễ cho người Mẹ ,
nhưng ngày lễ cử hành  thay đổi theo từng vùng trên nước Bỉ.
Thành phố Anvers chọn ngày 15 tháng Tám ( Ngày lễ Đức Mẹ )
ở Liège phong tục lại vào ngày 1 tháng Năm ( ngày lễ Lao Động )
Ngày hôm đó các con dâng tặng Mẹ, hay người chồng tặng người vợ,
một cành hoa huệ chuông ( Muguet )
Đôi khi cũng có thêm vào đó một nhánh bông hồng, thật nhẹ, nhẹ lắm ...


Văn Uyển kính tặng      >>>