Mỗi sáng sớm tinh mơ
nghe con gà đâu đó gáy vài ba tiếng
Nó không biết là,
ở đây hàng xóm có thể thưa kiện
vì tiếng gáy đánh thức,
và nó có thể bị vặt lông ăn thịt.
Tiếng gà gáy nghe giống như
một cái gì đó hiếm hoi
một cái gì đó không suy nghĩ
không lo lắng
không buồn phiền ...

Tháng 11 - tháng 12, 2009