Hương Lan 1 : Intro - La Cumpasita -
Tammy - Both Sides Now

Hương Lan 2 : Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên -
Olé Torero - Black Magic Woman

Hương Lan 3 : Bóng Cây Kơ Nia - La Bamba

Marie 1 : Haydn - Kulhau - Haendel - Liszt

Marie 2 : Mozart

Mưa Xuân : Maiden 's Prayer - Lac de Come

Trầm Bách

>>> . >> Ban nhạc Hương Lan :

Piano : Phạm Ngọc Cung
Violon : Thu Vân ( Trần Thị Bông Giấy )
Contrebasse : Nguyễn Trung Chánh