Cái gác xép là nơi ngồi lại với chính mình,
nhìn thời gian và cuộc đời lặng lẽ trôi qua bên ngoài cửa sổ.

   
  

            
                  Lối ra >>

  Toccata and Fugue in D major

Beethoven Concerto N3 - 1er Mvt - 2e Mvt - 3e Mvt
Beethoven Concerto N4 - 1er Mvt - 2e Mvt - 3e Mvt
Beethoven Concerto N5 - 1er Mvt - 2e Mvt - 3e Mvt
Beethoven - 5e Symphonie 1er Mvt Allegro con brio

Ave Maria - Caccini
Ave Maria - Bach - Gounod
Ave Maria - Schubert
Clair de Lune - Beethoven
Fantaisie Impromptu - Chopin
La Campanella - Liszt
Etude N5 - Liszt
Variation on theme of Paganini - Liszt
Consolation N3 - Liszt
Rhapsodie Hongroise N2 - Liszt
Caprice N24 - PaganiniVariation on theme of Haydn
Variation on theme of Mozart
Mozart - Concerto N 21 - Andante - avec orchestre  


Malaguena
Andalusia
Asturias
  
Pachelbel - Canon in D
Clips Vidéo  >