TTBG

Ôi Nhũng Người Khóc Lẻ Loi

Thà Ta Phụ Người

Con Gà Ghét Nhau Tiếng Gáy

Phan Nhật Nam

Bác Tạ Tỵ 

Tiếng Thở Dài Của Thời Gian

Phong Vận Kỳ Oan Ngã Tự Cư 

Bài đăng dưới dạng PDF :

Lối ra   ...