Les Voyageurs

 

 

Tập 1 : 2006

Tập 2 : Đà Lạt, hè 2007

 

Có một loài chim bay mãi không dừng, không mệt mỏi. Có tên gọi là đàn chim viễn xứ.
Bay về đâu ? - Không về đâu cả !

Il est des races d'oiseaux qui volent sans arrêt, ni fatigue. On les appelle Voyageurs Eternels.
Où vont-ils ? - Nulle part !

 
Lối ra ....