Một đoạn trong cuốn phim " Hội Những Nhà Thơ Không Lưu Dấu Vết "   ( Le Cercle des Poètes Disparus ),
giáo sư ( Robin Williams ) bảo học sinh, tuổi vị thành niên leo lên bàn đứng và nhìn xuống ...
- điều này thật ngược với lối giáo dục cổ truyền của bối cảnh lúc đó.
 Để làm gì ?

Khi thay đổi vị trí của cái nhìn,  mọi việc sẽ thấy khác hẳn, và từ đó có thể có những lời giải khác cho cùng một vấn đề . 
Khi nhìn ra ngoài khuôn khổ của thói quen, thế giới thật khác lạ.
Thiền Mỗ đã lưỡng lự, đã suy nghĩ ... Nhưng thoáng vài giây phút, tự nhủ   " Có gì phải sợ ? Đâu có ngán đâu ! ", và dò dẫm vào thế giới mộng tưởng của Kamy về cuộc đời .
Mời các bạn vào xem.

Lối  ra .....