Buổi chiều ngồi nhìn mây trắng, nhìn con chim nhỏ
và nhớ lại những kỷ niệm xa xưa.
                                  . Liège, 27 tháng 10, 2007.


1 - Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Lệ Thu
2 - Thuyền Viễn Xứ - Lệ Thu
3 - Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Julie Quang 
4 - Ngậm Ngùi - Lệ Thu
5 - Mộ Khúc - Julie Quang
6 - Hạt Mưa Buồn - Quang Dũng
7 - Giọt Nắng Hồng - Như Mai
8 - Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương - Khánh Ly
9 - Unchained Melody - Rightous Brothers
10 - Time Is On My Side - Rolling Stones

 

Lối ra   >>>    
Ngõ tắt  >>