Hương Lan 1 : Intro - La Cumpasita -
Tammy - Both Sides Now

Hương Lan 2 : Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên -
Olé Torero - Black Magic Woman


Hương Lan 3 : Bóng Cây Kơ Nia - La Bamba

Marie 1 : Haydn - Kulhau - Haendel - Liszt

Marie 2 : Mozart

Mưa Xuân : Maiden 's Prayer - Lac de Come

Trầm Bách

       Gnomenreigen - F. Liszt
       Tables - H. Pousseur
       Variation Abegg en F majeur - R. SchumannTrang tiếp  >> 
Lối ra  >>>

    

Trầm Bách là cháu trai của TTBG, 17 tuổi,
giải nhất đàn dương cầm trong cuộc thi âm nhạc
trên toàn Vương Quốc Bỉ, năm 2005.