Hương Lan 1 : Intro - La Cumpasita -
Tammy - Both Sides Now

Hương Lan 2 : Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên -
Olé Torero - Black Magic Woman

Hương Lan 3 : Bóng Cây Kơ Nia - La Bamba

Marie 1 : Haydn - Kulhau - Haendel - Liszt

Marie 2 : Mozart

Mưa Xuân : Maiden 's Prayer - Lac de Come

Trầm Bách


>>> . >>
      Buổi chiều ngồi nhớ giấc mơ thời trai  trẻ,
                         nhớ đứa con trai, không biết đang ở phương trời nào ...